NONONS voor bedrijven

NONONS VOOR BEDRIJVEN

NONONS staat voor een no-nonsense aanpak. Je formuleert wat je wilt bereiken en gaat vervolgens op zoek naar wat je in de weg staat of wat juist ontbreekt om je doel te bereiken. Je krijgt zicht op belemmerende patronen in je denken, je voelen en je doen. Je vergroot je regie en keuzenvrijheid en zet inzichten om in actie. De meeste trajecten bestaan uit vier tot acht gesprekken. Om succes te borgen, werkt NONONS altijd met voorafgestelde heldere doelstellingen en tussentijdse evaluatiemomenten, al dan niet met de betrokken manager of HR verantwoordelijke erbij. 

Professioneel beheer van interne coaches

Werkt jullie bedrijf met interne coaches of zou je willen werken met een interne coachpool? NONONS kan je organisatie ontlasten door het beheer en de ontwikkeling van de coachpool (deels) over te nemen. De coachpool kan worden samengesteld uiteen selectie van jullie huidige interne en externe coaches. Ook kunnen wij de interne coaches opleiden, zodat ze ook een gezamenlijke (geaccrediteerde) coachopleiding genoten hebben. Ook kunnen we NONONS coaches toevoegen aan de coachpool, bijvoorbeeld als je in bepaalde regio’s of niveaus meer keus wil in coaches.   

NONONS biedt: 

 • De opzet van een kwalitatieve coachpool zodat deze bestaat uit gekwalificeerde coaches die voldoen aan gezamenlijk geformuleerde kwaliteitsnormen  
 • Kwaliteitsbewaking van de coachpool door middel van opleidingen, supervisie, workshops  
 • Aanvulling, verjonging, versteviging van de coachpool met NONONS coaches  
 • Ondersteuning bij proces van coach toewijzen, bepalen wat wel en niet (intern) coachbaar is en werkwijze ten aanzien van driegesprekken, terugkoppeling en evaluatie van coachtrajecten  

Van aanvraag tot coaching

Hoe het in zijn werk gaat als je een coach zoekt, voor jezelf of voor een medewerker. 

 • Zoek op nononscoach.nl de coach bij jou in de buurt, of die je het meest aanspreekt. Je kunt ook NONONS vragen een passende coach voor je te selecteren.  
 • Je kunt online direct een intakegesprek aanvragen.  
 • De coach neemt contact met je op om het intakegesprek te plannenals jij of je werkgever dat wil sluit je leidinggevende of iemand van HR aan. 
 • Daarna ontvang je een vragenlijst via e-mail. Je kunt deze via e-mail aan je coach terugsturen. 
 • Tijdens de intake wordt het coachdoel bepaald en beschreven wat de gewenste eindsituatie is. De coach geeft je aan het eind een terugkoppeling op het gesprek en hoeveel sessies er waarschijnlijk nodig zijn. Na de intake ontvang je van NONONS een financieel voorstel met daarin het aantal verwachtte sessies met bijbehorend tarief. 
 • Als je je kunt vinden in het voorstel gaat het coachtraject van start en plan je samen met je coach de eerste sessie. Halverwege het traject evalueer je met je coach (en eventueel HR/manager) hoe het gaat met de doelstellingen.  
 • In de laatste sessie bespreekt je coach hoe je je ontwikkeling kunt voortzetten na afloop van het traject. Het traject kan ook afgesloten worden met een drie-gesprek met iemand van HR of je manager.